Sun-25 Aug 2019 - 11:38 PM


كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - جامعة عدن

عمادة الكلية


1-   أستاذ د. عبدالله محسن طالب سريع                  عميد الكلية

2-   أستاذ  د. أرسلان محمد أحمد                        نائب العميد للشؤون الأكاديمية

3-   أستاذ.د. ابتهاج سعيد الخيبه                         نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي

4-   أستاذ مساعد د. مهدي سالم بامرحول               نائب العميد لشؤون الطلاب

5- استاد.مشارك.محمد سعيد كمبش                        نائب العميد لشؤون المجتمع